ALPINPOOLEN AB  |  EN KOMPETENT SAMARBETSPARTNER I FJÄLLVÄRLDEN  |  ALPINPOOLEN AB

Dessa företags tjänster kan vi erbjuda:
Mekanisk och elektrisk montering av liftanläggningar
Materialkontrollering, magnetinduktiv linröntgen och säkerhets-rapportsammanställning


- ALPINPOOLEN AB -
ETT FÖRETAG ASSOCIERAT TILL

Våra tjänster

Alpinpoolen AB har idag möjligheten att erbjuda det mesta inom utförsåkarsektorn. Allt ifrån områdesplanering till försäljning av slutprodukt i form av för skidområdet genomtänkt och passande material.

Dessutom vänder inte Alpinpoolen AB ryggen till efter en avslutad affär, utan finns för framtiden som ett bollplank och rådgivande instans. För oss är det viktigt att kontinuerligt hålla kontakten för att snabbt kunna hantera situationer då problem uppstått.

Alpinpoolen försöker, så långt övriga leverantörer tillåter det, att avhjälpa brådskande olycksfall eller haverier. Tack vare goda språkkunskaper inom företaget kan de flesta bekymmer klaras av i en handvändning.

Alpinpoolen har dessutom specialiserat sig på begagnade liftanläggningar och den omfattande dokumentation som idag krävs för ett färdigställande. Som komplement till den egna verksamheten samarbetar Alpinpoolen idag både med liftmontörer och materialkontrollinstanser av högsta kvalitet.

ALPINPOOLEN AB  *  ASKARTORP GÅRD  *  646 94 BJÖRNLUNDA  *  +46 70-684 85 47